Myndighedernes krav er et helt kapitel for sig.
Der er de tekniske og frekvensmæssige krav til det at måtte anvende en radiosender. Disse krav varetages for tiden af Energistyrelsen og kan ses her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radioamatoerer
Det er også overfor Energistyrelsen vi som radioamatører bliver eksamineret og certificeret.
Der er også andre krav, og det væsentligste for en radioamatør er nok at have en eller flere antenner. Og her løber vi som radioamatører ind i problemer omkring byggetilladelser, nabohensyn og fredningskendelser.