Radioamatører i Danmark har dannet en forening ved navn:
Experimenterende Danske Radioamatører, forkortet EDR.
Og denne forening har i mere end en menneskealder brystet sig af at være en interesseorganisation overfor myndighederne. Desuden udgiver foreningen et blad, hver anden måned, samt driver en lille biks, der blandt andet sælger udenlandske bøger.
Den driver også et postkontor, hvor igennem radioamatøren kan udveksle bekræftelseskort, de såkaldte QSL-kort, på en forbindelse med en anden radioamatør.
Foreningen er, og det er selvfølgelig værd at nævne, tilsluttet International Amateur Radio Union, IARU, og virker derigennem som interesseorganisation overfor International Telecommunication Union, ITU, hvor verdens landes regeringer samarbejder.