De yngste år

Sådan cirka startede det
OZ7XF

For ganske få år siden, vistnok i 1958, drog jeg på min første sommerlejr for radioamatører.

For at tage sig af det tekniske havde jeg taget min far med. For han var også radioamatør og nyudlært radiomekaniker fra ingeniørfirmaet M.P. Pedersen. Min mor tog også med, mest for at sikre min tilvækst. Og af sted det gik til Buske Mølle.

Nogle år senere, da jeg var blevet 14 år og på vej ud af folkeskolen, cyklede jeg fra Frederiksberg ind til Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet som dengang lå i Tietgensgade. For der ville jeg aflægge mundtlig prøve for radioamatører.

I vinterens løb havde jeg lyttet til prikker og streger under cafeteriet på Frederikssundsvej, hvor EDRs københavnske afdeling afholdt morsekursus.

Licens og kaldesignal kunne jeg ikke få før jeg blev 16 år, men intet kunne forhindre mig i at aflægge prøverne før.

Forundret blev jeg imidlertid, da de to telegrafingeniører i Tietgensgade blev enige om, at jeg trods min ringe alder, lige så godt kunne få licens - for jeg sendte nok alligevel.

Cykelturen hjem fra Tietgensgade husker jeg intet om, men stolt kunne jeg da fremvise mit eksamensbevis.

Senere på året gik jeg i lære som elektriker, og har siden udbygget mine tekniske færdigheder gevaldigt.